süreç yönetimi
" />
Hizmetlerimiz
Anasayfa
Danışmanlık
Eğitim
Tasarım
Üretim
Kaynağında Muayene Hiz.
BT Çözümlerimiz
Makaleler
<< Önceki May 2022 İleri >>
P S Ç P C C P
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Genel Katılıma Açık Eğitimler
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Danışmanlığı E-posta Yazdır

 

 • Amaç

Firmanın uzun erimli hedeflerinin belirlenmesi

Bu çerçevede kendi hedef, amaç ve ilkeleri doğrultusunda ISO 9000 serisi standartlara uygun bir kalite yönetim sisteminin oluşturulacak çalışma ekiplerini yönlendirerek, firma özelinde tasarımlanması

İlgili formların ve diğer dokümantasyonun düzenlenmesi, hazırlatılması ve/veya incelenmesi

Bu çalışmalar için gerekli eğitimlerin verilmesi, düzenlemelerin önerilmesi

Böylece kılavuzluk hizmetinin yürütülerek firmanın kalite yönetim sisteminin belgelendirilmesi amacıyla yapılacak dış denetimlere hazır hale getirilmesidir.

 Projenin Öngörülen Çıktıları

 • Firmanın öz görev (misyon) tanımı ve uzun erimli (5 yıllık) hedefleri

 • Hedeflere ulaşmada karşılaşılacak engeller ve kullanılacak destekler

 • Firmanın kalite politikası

 • Firmanın Çalışma Ekipleri

 • Kadro El Kitabı, Kalite El Kitabı

 • Prosedürler El Kitabı

 • Destek Dokümanlar Seti (talimatlar, formlar, etiketler vb.)

 • Eğitilmiş çalışanlar ve sistem iç denetçileri

 Uygulama Adımları

Çalışma, aşağıda ayrıntıları verilmiş olan adımlardan oluşmaktadır:

 Performans Planlama çalışması

 • Misyon ve hedeflerin belirlenmesi

 • Engelleyici ve destekleyici güçlerin belirlenmesi

 • Eylem planlarının yapılması

Organizasyon Geliştirme

 • Organizasyonun yapılandırılması
 • Kadro El Kitabı'nın hazırlanması

 Kalite Yönetim Sistemi

 • Çalışma Ekibi'nin (KE) oluşturulması
 • Kalite Yönetimine Giriş Eğitimleri
 • İş Akış Şemalarının Hazırlanması
 • Sistem Prosedürleri ve İş Talimatlarının Hazırlanması
 • Sistem Prosedürlerinin ISO 9000 Gerekleri İle Karşılaştırılması
 • Kalite El Kitabı'nın Hazırlanması
 • Onay ve Yayınlama

Belgelendirme Hazırlığı

 • İç Denetim
 • Revizyon